ITINERANCIA DO CICLO

Inicio ITINERANCIA DO CICLO
O Conto de Barriga Verde
O Conto de Barriga Verde

02-nov-2016

10:00

Lugar: Auditorio da Casa da Cultura (Negreira).

Retrincos de Castelao
Retrincos de Castelao

02-nov-2016

12.30

Lugar: Auditorio da Casa da Cultura (Negreira).

Menú da Fala

06-nov-2016

21.00

Lugar: Auditorio da Casa da Cultura (Negreira).

O Conto de Barriga Verde
O Conto de Barriga Verde

08-nov-2016

10.00

Lugar: CEIP de Ventín (Ames).

Retrincos de Castelao
Retrincos de Castelao

08-nov-2016

12.50

Lugar: IES de Ames (Ames).

O Conto de Barriga Verde
O Conto de Barriga Verde

10-nov-2016

10.00

Lugar: CEIP de Arzúa (Arzúa).

Retrincos de Castelao
Retrincos de Castelao

10-nov-2016

12.30

Lugar: IES de Arzúa (Arzúa).

Menú da Fala

13-nov-2016

18:00

Lugar: Casa da Cultura do Milladoiro (Ames).

Gala da Irmandade
Gala da Irmandade

13-nov-2016

19.00

Lugar: Pazo da Cultura (Narón).

O Conto de Barriga Verde
O Conto de Barriga Verde

15-nov-2016

10.00

Lugar: CEIP Ramón María del Valle Inclán (Oleiros).

Retrincos de Castelao
Retrincos de Castelao

15-nov-2016

12.30

Lugar: IES María Casares (Oleiros).

O Conto de Barriga Verde
O Conto de Barriga Verde

16-nov-2016

10.00

Lugar: CEIP Xesús San Luis Romero (Ortigueira).

Retrincos de Castelao

16-nov-2016

12.30

Lugar: Teatro da Beneficencia para os/as alumnos/as do IES Alfredo Brañas (Ortigueira).

Menú da Fala

20-nov-2016

20.00

Lugar: Auditorio Gabriel García Márquez (Oleiros).

Gala da Irmandade
Gala da Irmandade

20-nov-2016

20.30

Lugar: Teatro da Beneficiencia (Ortigueira).

O Conto de Barriga Verde
O Conto de Barriga Verde

21-nov-2016

10.00

Lugar: Casa da Cultura para o CEIP A.D.R. Castelao (Ordes).

Retrincos de Castelao

21-nov-2016

12.30

Lugar: Casa da Cultura de Ordes para o IES Maruxa Mallo e o IES de Ordes

O Conto de Barriga Verde
O Conto de Barriga Verde

22-nov-2016

10.00

Lugar: Auditorio da Casa da Cultura (Vimianzo).

Retrincos de Castelao
Retrincos de Castelao

22-nov-2016

12.30

Lugar: Auditorio da Casa da Cultura (Vimianzo).

O Conto de Barriga Verde
O Conto de Barriga Verde

23-nov-2016

10.00

Lugar: Auditorio do Liceo para os/as alumnos/as do CEIP Francisco Vales Villamarín (Betanzos).

Retrincos de Castelao
Retrincos de Castelao

23-nov-2016

12.30

Lugar: IES Francisco Aguilar (Betanzos).

Menú da Fala

25-nov-2016

21.30

Lugar: Auditorio Municipal (Vimianzo).

Gala da Irmandade
Gala da Irmandade

25-nov-2016

20.30

Lugar: Aula de Cultura Xulio Cuns (Betanzos).

Retrincos de Castelao
Retrincos de Castelao

25-nov-2016

12.30

Lugar: Pazo da Cultura para os/as alumnos/as do IES Alfredo Brañas (Carballo).

O Conto de Barriga Verde

25-nov-2016

10.00

Pazo de Cultura para os/as alumnos/as do CEIP Xesús San Luis Romero (Carballo)

Menú da Fala

27-nov-2016

19.30

Lugar: Casa da Cultura (Melide).

Gala da Irmandade
Gala da Irmandade

27-nov-2016

20.00

Lugar: Auditorio Casa da Cultura (Ordes).

O Conto de Barriga Verde
O Conto de Barriga Verde

28-nov-2016

11.30

Lugar: Casaa do Peso para os nenos e nenas do CEIP A Madalena (As Pontes).

Retrincos de Castelao
Retrincos de Castelao

28-nov-2016

16.30

Lugar: Casa do Peso para alumnado do IES Moncho Valcarce (As Pontes).

O Conto de Barriga Verde
O Conto de Barriga Verde

29-nov-2016

10.00

Lugar: Casa da Cultura para alumnado do CEIP Ramón de Artaza (Muros).

Retrincos de Castelao
Retrincos de Castelao

29-nov-2016

12.30

Lugar: Casa da Cultura para alumnado do IES da Fontexería (Muros).

O Conto de Barriga Verde
O Conto de Barriga Verde

30-nov-2016

10.00

Lugar: Teatro Coliseo Noela para o CEIP Felipe de Castro (Noia).

Retrincos de Castelao
Retrincos de Castelao

30-nov-2016

12.30

Lugar: Teatro Coliseo Noela para alumnado do IES Virxe do Mar (Noia).

O Conto de Barriga Verde
O Conto de Barriga Verde

01-dec-2016

10.00

Lugar: Auditorio Municipal para alumnado do CEIP Flavia (Padrón).

Retrincos de Castelao
Retrincos de Castelao

01-dec-2016

12.30

Lugar: Auditorio Municipal (Padrón) para o IES Macías o Namorado.

O Conto de Barriga Verde
O Conto de Barriga Verde

02-dec-2016

15.30

Lugar: Auditorio Casa da Cultura (Cee).

Gala da Irmandade
Gala da Irmandade

02-dec-2016

20.00

Lugar: Auditorio Municipal (Padrón).

Menú da Fala

03-dec-2016

21.30

Lugar: Casa da Cultura (Muros).

Gala da Irmandade
Gala da Irmandade

03-dec-2016

19.00

Lugar: Auditorio Cine Alovi (As Pontes).

Menú da Fala

04-dec-2016

20.00

Lugar: Teatro Coliseo Noela (Noia).

Gala da Irmandade
Gala da Irmandade

04-dec-2016

18.00

Lugar: Auditorio Casa da Cultura (Arzúa).

O Conto de Barriga Verde
O Conto de Barriga Verde

12-dec-2016

10.00

Lugar: (Multiusos Santa Comba).

Retrincos de Castelao
Retrincos de Castelao

12-dec-2016

12.30

Lugar: (Santa Comba).

O Conto de Barriga Verde
O Conto de Barriga Verde

13-dec-2016

10.00

Lugar: (Auditorio de Melide).

Retrincos de Castelao
Retrincos de Castelao

13-dec-2016

12.30

Lugar: Auditorio de Melide para o IES Nº 1.

O Conto de Barriga Verde
O Conto de Barriga Verde

14-dec-2016

10.00

Lugar: Auditorio municipal (Ribeira).

Retrincos de Castelao
Retrincos de Castelao

14-dec-2016

12.30

Lugar: Auditorio municipal de Ribeira.

Retrincos de Castelao
Retrincos de Castelao

15-dec-2016

11.00

Lugar: Auditorio da Casa da Cultura de CEE para o IES Fernando Blanco

Menú da Fala

16-dec-2016

21.00

Lugar: Pazo da Cultura (Carballo).

Gala da Irmandade
Gala da Irmandade

16-dec-2016

21.00

Lugar: Auditorio Municipal (Ribeira).

Menú da Fala

17-dec-2016

20.15

Lugar: Auditorio Casa da Cultura (Cee).

Gala da Irmandade
Gala da Irmandade

18-dec-2016

19.00

Lugar: Auditorio Edificio Multiusos (Santa Comba).

O Conto de Barriga Verde
O Conto de Barriga Verde

19-dec-2016

10.00

Lugar: CEIP A Solaina (Narón).

Retrincos de Castelao
Retrincos de Castelao

19-dec-2016

12.30

Lugar: CEIP O Feal (Narón).